چرایی مرگ کوهنورد پرویی در ماکالو!

 در خبرها آمده ریچارد هیدالگو کوهنورد پرویی که قصد صعود بدون اکسیژن و بدون کمک شرپای ماکالو پنجمین کوه دنیا را داشت در کمپ ۲ و ارتفاع ۶۵۰۰ متری در داخل چادر جان خود را از دست داد!

نمونه چنین حوادثی در هیمالیا بسیار رخ می دهد.
مرگ هنگام خواب بر اثر سکته یا تنگی نفس از عوامل شایع در میان کوهنوردان در ارتفاع است. براین اساس است که سرپرستان باتجربه از اقامت تنهای نفرات در چادر جلوگیری می کنند تا اگر فردی دچار مشکل تنفسی شد هم چادری او بتواند امدادرسانی کند و سایرین را از این حادثه مطلع سازد.
قائدتا تصمیم ریچارد هیدالگو به منظور بارکشی در ارتفاع نیز از عواملی است که احتمالا موجب فشار مضاعف به او گردیده و در نهایت مرگ تلخ کوهنورد ماجراجوی پرویی را رقم زده.
برایش از درگاه خداوند منان آمرزش ابدی را طلب می کنیم.

منبع خبر:سایت هیمالین نیوز


profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام