ارتفاعات دماوند / جمع آوری پسماند و تحویل کیسه های توری مناسب

با وجود تردد کمتر کوه نوردان در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل، عوامل کارگروه حفظ محیط کوهستان فدراسیون با حضور در منطقه و استقرار در بارگاه قدیمی دماوند اقدام به جمع آوری پسماند و تحویل کیسه های توری مناسب برای حمل پسماند خشک به کوهنوردان مینمایند.

گفتنی است تمامی کوهنوردان می توانند کیسه های حمل پسماند را از عوامل ستاد حفظ محیط کوهستان مستقر در محل بارگاه قدیم دماوند دریافت نمایند.

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام