جشنواره کوه لادک از شنبه 30 شهریور در لهستان آغاز خواهد شد

شاید مهمترین بخش این جشنواره برگزار مراسم کلنگ طلایی باشد که برای دومین بار در لهستان برگزار خواهد شد.

در این مراسم از دیوید لاما، هانسیورگ آئور، تام لیوینگستون، آلش سزن و لوکا استرازار به عنوان برندگان کلنگ طلایی ۲۰۱۹ تقدیر به عمل خواهد آمد.

این افراد مجریان سه صعود سال ۲۰۱۸ برروی لانگری در نپال توسط «دیویدلاما»،
«هانسیورگ آئور» برای صعود انفرادی به لوپغارسار غربی در پاکستان که متاسفانه هردو براثر سقوط بهمن در کوه هاوس در پارک ملی بنف کانادا جان باختند و
همچنین «تام لیوینگستون»، «الش سزن» و «لوکااسترازار» برای صعود مسیرجدیدرخ شمالی لاتوکI می‌باشند.

این مراسم بیست و چهارمین دوره کلنگ طلایی خواهد بود.

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام