برنامه فنی صعود دیواره ی بیستون کرمانشاه

زمان : ۶ الی ۱۰ آبان ماه

این برنامه به سرپرستی جناب آقای هاشم انتظاری اجرا خواهد شد.

شرایط شرکت در برنامه :
آمادگی بدنی مناسب
تایید سرپرست برنامه
شرکت در جلسات تمرینی
دارا بودن مدرک سنگنوردی مقدماتی

جلسات تمرینی :
۱۷ مهر ماه ساعت ۶ الی ۸ صبح
۱۹ مهر ماه : منطقه حاجی آباد ، ساعت ۶ الی ۱۶ بعد از ظهر
۲۰ مهر ماه ساعت ۶ الی ۸ صبح
۲۱ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۷ بعد از ظهر
۲۲ مهر ماه ساعت ۶ الی ۸ صبح
۲۴ مهر ماه ساعت ۶ الی ۸ صبح
۲۷ مهر ماه ساعت ۶ الی ۸ صبح
۲۸ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۷ بعد از ظهر
۲۹ مهر ماه ساعت ۶ الی ۸ صبح
۱ آبان ماه ساعت ۶ الی ۸ صبح

برای اطلاعات بیشتر با شماره
۰۹۱۷۱۰۶۹۳۱۸
آقای هاشم انتظاری تماس بگیرید .

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام