گزارش صعود مشترک قله حوض دال دنا 1399/6/20

چندی پیش باشگاه کوهنوردی ذوب آهن اصفهان با اینجانب ( آقای علی محمد کاوه ) تماس گرفتند وعلاقمند بودند که صعود مشترکی با باشگاه طبیعت دوست شیراز داشته باشند که با آقایان ابراهیمی وسعادت مطرح وقله حوض دال دنا در نظر گرفته شد .

در تاریخ ۲۰ شهریور جهت اجرای صعود سه نفر از باشگاه ذوب آهن ودو نفر از باشگاه طبیعت دوست اینجانب وبرادرم حاج اصغر کاوه که سرپرست برنامه بودند با هماهنگی دوستان اصفهانی ساعت ۶ عصر در گردنه بیژن اول مسیر سیچانی بهم پیوستیم بعد از صرف شام ، در هوایی خنک شب را بسر بردیم .
ساعت سه و چهل و پنج دقیقه بیدار باش وساعت ۴ بامداد از مسیر سی چانی حرکت کردیم ساعت ۱۰ صبح در هوایی بسیار عالی روی قله حوض دال بودیم پس از یکساعت استراحت روی قله بطرف پایین حرکت کردیم وساعت ۴ عصر درپارکینگ، آقایان اصفهانی از گردنه بیژن به پادناوسمیرم بطرف اصفهان حرکت وما نیز بطرف شیراز باوسیله شخصی خودمان حرکت کردیم وساعت ۹ شیراز بودیم .

گزارش از:  آقای علی محمد کاوه

نظر دهید

پاسخ دهید

اشتراک گذاری...
 |   |   |   |   |   | 

Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
بازیابی رمز عبور