کارگروه سنگ نوردی

شرح وظایف : 
 

بند 1- معرفی کتبی اعضاء همکار در کادر اجرائی کارگروه .

 

بند 2-  برگزاری تمرینات هفتگی جهت رده های اعلام شده توسط کمیته فنی به نسبت نیاز هر رده .

 

بند 3- شناسائی نفرات مستعد و علاقه مند به انجام برنامه های سنگنوردی .

 

بند 4-  حضور در تمرینات آمادگی جسمانی یک جلسه در هفته همراه با سایر کارگروه ها در یکی از بوستان های شهر .

 

بند 5- ارائه برنامه های پیشنهادی مختلف اعم از برنامه های فنی عمومی ، سنگنوردی جهت تقویم گروه .( حداکثر یکماه قبل از تنظیم تقویم چهار ماهه )

 

بند 6- زیر پوشش گرفتن اعضاء جدید گروه جهت آموزش اصول اولیه سنگنوردی جهت ایشان .

 

بند 7-  همکاری و مشاوره با نفرات و اعضاء جدید به منظور تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز کارگروه سنگنوردی .

 

بند 8- برنامه ریزی جهت تشکیل یک تیم سنگنوردی در بخش آقایان و بانوان جهت انجام برنامه های شاخص .

 

بند 9- ارائه نیازهای آموزشی مورد نظر کارگروه در دو بخش برگزاری دوره های کارآموزی و کلاسهای آموزشی هفتگی به کارگروه آموزش.

 

بند 10- شرکت در مجمع عمومی کارگروه ها و ارائه گزارش فعالیت انجام گرفته ، نیازهای کارگروه و ارائه پیشنهاد در پایان هر تقویم چهار ماهه گروه .

 

بند 11 – برقراری ارتباط با کارگروه  مرتبط در هیئت کوهنوردی استان فارس و کسب اطلاعات جدید .

 

بند 12- پیگیری جهت در اختیار گرفتن زمان از یکی از سالن های سنگنوردی جهت تمرینات اعضاء

نظر دهید

پاسخ دهید

اشتراک گذاری...
 |   |   |   |   |   | 

Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
بازیابی رمز عبور