شرح حادثه تراژیک مرگ دو کوهنورد ایرانی در کوه پوبدا روز جمعه ۲۹ مرداد

بخش اول
گزارش لایو ” سعید میرزایی” هیمالیانورد ایرانی پیرامون شرح حادثه تراژیک مرگ دو کوهنورد ایرانی در کوه پوبدا در جمعه ۲۹ مرداد:
 

پیرامون مفقودی و حادثه ناگوار “پوبدا پیک” حاشیه های فراوانی در رسانه ها ایجاد شد اما شاهدان معتبری که بتواند جزییات را عنوان کند کوهنوردانی بودند که در برنامه صعود شرکت داشتند.

سعید میرزایی که به تازگی از صعود پوبدا بازگشته است در برنامه “لایو اینستاگرام”حادثه پوبدا” و حواشی ایجاد شده پیرامون مرگ دو کوهنورد مفقود شده “مهری جعفری” و “سعید آدینه”را با جزییات شرح داد‌ او در گزارشش گفت:

من در برنامه صعود به قله پوبدا کاملا مستقل بودم و مسئولیت کسی بعهده من نبود و مسئولیت کسی را هم بعهده نداشتم.
صفر تا ۱۰۰ برنامه اینجانب با آقای “بابازاده” بود.
ما در ۲۰ جولای وارد بیس کمپ “پوبدا” شدیم.

اما گروهی دیگر هم بودند که ۱۰ روز قبل از من وارد بیس کمپ شده بودند و چون میخواستند از تخفیف شرکت “آکسای” استفاده کنند  گروهی ۷ نفره را بعنوان یک تیم تشکیل داده بودند تا شرکت “آکسای” تیم را ۶ نفره شارژ کند.در هر حال آیا آنها از هم شناختی داشتند یا خیر را اطلاع دقیقی ندارم اما تشکیل تیم آنها قبل از ورود شکل گرفته بود که تیم ۷ نفره شامل “مهری جعفری،رضا آدینه، آلکس،نیکبخت و سه نفر هم در خانتنگری در هم هوایی بودند”
در بیس کمپ با آقای نیکبخت و آلکس آشنا شدم.
در بدو ورود به بیس کمپ شنیدم که خانمی ایرانی به “پوبدا” رفته است و تصور کردم که باید کوهنورد قدر و توانایی باشد که به تنهایی به دل کوه زده است.
در بیس کمپ در بیسیم خبرهایی شنیده می‌شد که خانم “مهری جعفری” دچار حادثه شده اند،من و آلکس و بابازاده برای کمک به کمپ اول رفتیم و خانم مهری جعفری را دیدیم که که سقوط کرده و دستش مجروح شده است او را همراهی کردیم که تحت مداوی پزشک قرار گرفت.
روز بعد در غذا خوری خانم مهری را دیدم که تشکر کرد و پزشک هم به او گفته بود جراحت شدید است و باید استراحت کند.
این تیم ۷ نفره که گروه ۳ نفره ای از آنها در کمپ ۳ خانتنگری بودند،کوهنوردی از آنها دچار ادم ریوی شد و به کما رفت و او را بسکت کرده به پایین آوردند که بعد حال آن کوهنورد بهتر شد اما قضیه جالب اینجاست گویا برای تکمیل ۷ نفره شدن گروه و استفاده از تخفیف آکسای او را در ترکیب خود جای داده بودند که با ارتفاعات بالا آشنا شود!!
من تیمی در منطقه نداشتم و ما ۲ نفر بودیم بنابراین تصمیم گرفتیم برای هم هوایی به “خانتنگری”برویم .خانم جعفری هم گفت من هم با شما می آیم .صراحتا به ایشان گفتم که در مسیری که با ما همراه هستید هر کدام از ما مسئولیت خود را بعهده دارد و من مسئولیتم در قبال خودم است. در ضمن همین گفته را برای آقای نیکبخت عنوان کردم.

خانم جعفری از من خواست تا وسایل صعود پوبدایش را که آلکس (دوست قدیمی اش)خریده بود را ببنیم ،با دیدن وسایل متوجه شدم که ۵۰ درصد از وسایل ایشان به هیجوجه کارآیی برای این برنامه را ندارد،برای مثال “کرامپون هایش” ایراد داشت وسگک هایش سریع باز می‌شد و یا چادری که حتی در تابستان سبلان هم کارآیی نداشت،حتی کفش هایش هم مناسب نبودند. شاید وسایلش در خانتنگری بدرد بخور بود اما برای “پوبدا” که شرایط کاملا متفاوت داشت کارآیی نداشتند.
گویا آلکس که مدعی بود که گاید کوهستان است این وسایل را برای خود خرید بود اما چون خانم جعفری مشغولیت کاری داشت و نمی توانست خرید وسایلش را خودش انجام دهد آلکس وسایل خودش را به او داده بود و برای خود وسایل مناسب را خریده بود.
به خانتنگری رفتیم در تمام مسیر خانم جعفری عقب می افتاد برای مثال در کمپ اول خانتنگری ۲ ساعت دیرتر رسید.
به کمپ اول و دوم و سوم خانتنگری صعود کردیم و ما قرار بود برای صعود به قله اقدام کنیم(البته خانم مهری قصد صعود به قله را نداشت) ناگهان هوا در کمپ سوم خراب شد.

تلفن ماهواره ای من از ایران ۷ دلار شارژ داشت و بخاطر تحریم هزینه بالایی در کوچکترین تماس در بر داشت.در تماس با ایران اطلاع دادند که هواچند روزی خراب است از صعود به قله منصرف شدیم به بیس کمپ بازگشتیم در بازگشت خانم جعفری در شکاف افتاد که کمک کردیم که بیرون بیاید‌از او خواستم که از مسیری فرود بیاید که ما در حال فرود هستیم اما او مسیر دیگری را انتخاب کرد.

در کل در حدود ساعت یک نیمه شب ایشان به بیس کمپ بازگشتند! و هم هوایی ما هم به این شکل به پایان رسید و به بیس کمپ “پوبدا”بازگشتم.

تیم ۷ نفره ای که از قبل شکل گرفته بود به علل نامعلوم از هم پاشیده بود!

🌐 گزارش لایو سعید میرزایی درباره حادثه پوبدا
باشگاه کوهنوردی اسپیلت
از محمد اسماعیلی

منبع : @irmma

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام