نویسنده پست : فرناز عابدی

برنامه تمرین سرعتی دراک در تاریخ 26 فروردین ماه 1403 / سرپرست : صابر کشاورز

برنامه پیمایش دشت ارژن به کازرون در تاریخ 23 و 24 فروردین ماه 1403 / سرپرست : علی محمد کاوه

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 25 فروردین ماه 1403 / سرپرست : سعید شکری

برنامه صعود به قله تفتان ( طرح سیمرغ ) بام استان سیستان و بلوچستان در تاریخ 22 فروردین ماه 1403 / سرپرست : صابر کشاورز

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 22 فروردین 1403 / سرپرست : بهروز پایداری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 21 فروردین 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 21 فروردین 1403 / سرپرست : احمد راجع

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 20 فروردین ماه 1403 / سرپرست : علی غلامزاده

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 18 فروردین ماه 1403 / سرپرست : سعید شکری

برنامه پیمایش نیمروزه پسکوهک در تاریخ 17 فروردین ماه 1403 / سرپرست : جواد گیلر

پیشنهاد کاربر: فرناز عابدی
دوره هواشناسی کوهستان در اردیبهشت ماه 1403
پیشنهاد
پیش از2 هفته

دوره هواشناسی کوهستان در اردیبهشت ماه 1403

۱۶۰,۰۰۰ تومان
دوره برف پیشرفته آقایان در اردیبهشت ماه 1403
پیشنهاد
پیش از2 هفته

دوره برف پیشرفته آقایان در اردیبهشت ماه 1403

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
دوره برف پیشرفته بانوان در اردیبهشت ماه 1403
پیشنهاد
پیش از2 هفته

دوره برف پیشرفته بانوان در اردیبهشت ماه 1403

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
دوره برف پیشرفته بانوان در اردیبهشت ماه 1403
پیشنهاد
پیش از2 هفته

دوره برف پیشرفته بانوان در اردیبهشت ماه 1403

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
دوره سنگ پیشرفته آقایان در فروردین ماه 1403
پیشنهاد
پیش از2 هفته

دوره سنگ پیشرفته آقایان در فروردین ماه 1403

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دوره سنگ مقدماتی آقایان در اردیبهشت ماه 1403
پیشنهاد
پیش از2 هفته

دوره سنگ مقدماتی آقایان در اردیبهشت ماه 1403

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
دوره برف مقدماتی بانوان آقایان در فروردین 1403
پیشنهاد
دوره برف مقدماتی بانوان در فروردین 1403
پیشنهاد
پیش از1 ماه

دوره برف مقدماتی بانوان در فروردین 1403

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
دوره برف مقدماتی بانوان در فروردین 1403
پیشنهاد
پیش از1 ماه

دوره برف مقدماتی بانوان در فروردین 1403

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
نمایش بعدی
مرور همه نظرات توسط: فرناز عابدی
باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام