گزارش برنامه ها

برنامه پیمایش منصور آباد به دروازه قرآن در تاریخ 4 اسفندماه 1402 / سرپرست : جواد گیلر

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 2 اسفندماه 1402 / سرپرست :بهروز پایداری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 1 اسفندماه 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 1 اسفند 1402 / سرپرست : احمد راجع

برنامه تمرین سنگنوردی دراک در تاریخ 30 بهمن 1402 / سرپرست : ابوذر آسیابانی

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 30 بهمن 1402 / سرپرست : مسیح الله باقری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 29 بهمن ماه 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 28 بهمن ماه 1402 / سرپرست : سعید شکری

برنامه صعود به قله خرمن کوه فسا در تاریخ 27 بهمن ماه 1402 / سرپرست : عبدالرسول عباسی

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 25 بهمن ماه 1402 / سرپرست : بهروز پایداری

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 24 بهمن ماه 1402 / سرپرست : احمد راجع

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 24 بهمن ماه 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام