گزارش برنامه ها

برنامه پیمایش نیمروزه قلات در تاریخ 31 شهریور 1402 / سرپرست : جواد گیلر

برنامه تمرین دوچرخه سواری مسیر کوچه باغهای قصرالدشت در تاریخ 31 شهریور 1402 / سرپرست : محسن کشفی حقیقی

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 29 شهریور 1402 / سرپرست : بهروز پایداری

برنامه تمرین فنی سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 29 شهریور 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 28 شهریور 1402 / سرپرست : احمد راجع

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 26 شهریور 1402 /  سرپرست : علی غلامزاده

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 26 شهریور 1402 / سرپرست : مسیح الله باقری

برنامه پیمایش نیمروزه قلات در تاریخ 24 شهریور 1402 / سرپرست : جواد گیلر

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 25 شهریور 1402 / سرپرست : سعید شکری

صعود به خط الراس زردکوه در تاریخ 23 الی 25 شهریور 1402 / قلل زردکوه شامل : چال میشان - شاه شهیدان - دوزرده - کلونچین / سرپرست : عباس نوریان منش

صعود به قله دماوند از مسیر شمال شرق در تاریخ 23 شهریور 1402 / سرپرست : عبدالرسول عباسی

برنامه تمرین رکابزنی دوچرخه سواران در تاریخ 23 شهریور 1402 / سرپرست : محسن کشفی حقیقی

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام