آمار

 وزارت گردشگری نپال با اطلاعیه‌ای ضمن توجیه علل مرگ‌های اورست خود را در این مورد تبرعه نمود! بر اساس خبر سایت هیمالین تایمز وزارت گردشگری نپال طی ...

 آمارهایی از  «اورست»/ بهار ۲۰۱۹ از دو سمت نپال و تبت ...  ارائه شده  توسط صفحه «الن آرنته»: ????تعداد مجوزهای صعود نپال: ۳۸۲ کوه‌نورد و ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام