باباكوهي

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 14 فروردین ماه 1403/ سرپرست : احمد راجع

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 27 اردیبهشت 1402 / سرپرست : بهروز پایداری

تمرینات باباکوهی در مهرماه  98

تمرینات باباکوهی در شهریورماه  98

طبق روال هر هفته چهارشنبه  در مرداد ماه ١٣٩٨ برنامه تمريني باباكوهي به سرپرستي جناب بهروز پايداري ساعت ١٨:٠ از ميدان ابوالكلام با حضور جمع زيادي از اعضا باشگاه ...

       برنامه تمريني باباكوهي طبق روال هر هفته چهارشنبه ها ساعت ١٨:٠٠ از ميدان ابوالكلام به سرپرستي جناب اقاي بهروز پايداري برگزار شد.

 برنامه تمريني بابا كوهي كه هرهفته روزهاي چهارشنبه ساعت ٤:٣٠ به سرپرستي جناب اقاي بهروز پايداري از ميدان ابولكلام شروع ميشد،

برنامه تمريني باباكوهي مثل هر هفته در ساعت 16:30 روز چهارشنبه به سرپرستي اقاي بهروز پايداري اجرا شد.

      تمرين هفتگي باباكوهي طبق روال هر هفته در ساعت ١٦:٣٠ روز چهارشنبه ٢٦ دي ماه ٩٧ به سرپرستي جناب بهروز پايداري و تعداد ٣٤ نفر از اعضاي باشگاه طبيعت دوست ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام