بابا کوهی

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 20 دی ماه 1402 / سرپرست : بهروز پایداری

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 12 دی ماه 1402 / سرپرست : احمد راجع

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در 6 دی ماه 1402 / سرپرست : بهروز پایداری

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 26 اردیبهشت 1402 / سرپرست : احمد راجع

برنامه تمرین باباکوهی در تاریخ 13 اردیبهشت 1402/ سرپرست : بهروز پایداری

قابل توجه همنوردان گرامی زین پس از تاریخ ۲۸ خرداد تمرینات هفتگی بابا کوهی راس ساعت ۱۸:۳٠ در مکان میدان ابولکلام اجرا میگردد.

روز جمعه 7 تیر ماه در ساعت هفت عصر، تعداد سه تن از آقایان و چهار تن از بانوان گرد هم آمدیم تا راهی چشمه چنار شویم.

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام