باشگاه کوهنوردی طبيعت دوست شيراز

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : غلامعلی شکرو

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1403 /سرپرست : احمد راجع

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : صابر کشاورز

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 23 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری *دوازدهمین برنامه تمرینی پارک سایه ۲۳ اردیبهشت ماه به سرپرستی جناب آقای ...

برنامه تمرین سرعتی دراک در تاریخ 23 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : صابر کشاورز

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 23 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : سعید شکری

برنامه پیمایش نیمروزه قلات در تاریخ 21 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : علی محمد کاوه

برنامه تمرین سنگنوردی تنگ کتویه داراب مسیر پارتیزان در تاریخ 21 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه صعود به قله قلم در تاریخ 21 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : رسول عباسی

برنامه رکابزنی 70 کیلومتری مسیر صدرا ، باجگاه در تاریخ 21 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : مریم آریانفر

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام