باشگاه کوهنوردی طبيعت دوست شیراز

زین پس باشگاه طبیعت دوست، جهت بیمه اشخاص در برنامه ها و جلوگیری از حوادث ؛ از فروردین ۱۴۰۰ اقدام به صدور کارت عضویت باشگاه می نماید. اعضاء محترم باشگاه فقط با ...

اطلاعیه شماره ۱ هیات موسس باشگاه طبیعت دوست همنوردان گرامی اعلام برنامه های باشگاه طبیعت دوست و شركت در برنامه ها فقط و فقط از طریق سایت به آدرس : ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام