باشگاه کوهنوردی طبيعت دوست شیراز

برنامه تمرین فنی دراک در تاریخ 14 آبان 1402 / سرپرست : ابوذر آسیابانی

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 23 مهر 1402 / سرپرست : مسیح الله باقری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 22 مهر 1402 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 16 مهر 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین دوچرخه سواری مسیر تخت جمشید در تاریخ 14 مهر 1402 / سرپرست : محسن کشفی حقیقی

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 9 مهر 1402 / سرپرست : مسیح الله باقری

برنامه پیمایش قلات در تاریخ 7 مهر 1402 / سرپرست : جواد گیلر

برنامه تمرین فنی سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 7 مهر 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه پیمایش کوه سنگر در تاریخ 7 مهر 1402 / سرپرست : عبدالرسول عباسی

برنامه تمرین فنی سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 5 مهر 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام