باشگاه کوهنوردی طبيعت دوست شیراز

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 23 اسفندماه 1402 / سرپرست : بهروز پایداری

برنامه فنی دره نوردی دره ی درزو در تاریخ 18 اسفندماه 1402 / سرپرست : بهناز میرهادی / مربی : ابوذر آسیابانی   DCIM100GOPROGOPR1027.JPG

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 16 اسفند ماه 1402 / سرپرست : بهروز پایداری

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 15 اسفند 1402 / سرپرست : احمد راجع

برنامه تمرین هفتگی دراک در قالب دو تیم در تاریخ 14 اسفندماه 1402 / سرپرستان : رسول علمدار و ابوذر آسیابانی

برنامه تمرین دره نوردی پارک سایه در تاریخ 13 اسفندماه 1402 / سرپرست : بهناز میرهادی نژاد

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 2 اسفندماه 1402 / سرپرست :بهروز پایداری

برنامه تمرین سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 1 اسفندماه 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 1 اسفند 1402 / سرپرست : احمد راجع

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 28 بهمن ماه 1402 / سرپرست : سعید شکری

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام