تمرين دراک

برنامه تمرین سرعتی دراک در تاریخ 16 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : صابر کشاورز

برنامه تمرین سرعتی دراک در تاریخ 9 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : صابر کشاورز

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 6 آذر 1402 / سرپرست : ابوذر آسیابانی

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 7 تیر 1402 / سرپرست : بهروز پایداری

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام