تمرینات آمادگی جسمانی

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 4 آذر 1402 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 27 آبان 1402 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 20 آبان 1402 / سرپرست : سعید شکری

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 13 آبان 1402 / سرپرست : علیرضا آیدینی

برنامه تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 6 آبان 1402 / سرپرست : سعید شکری

تمرین هوازی و آمادگی جسمانی پارک نور در تاریخ 29 مهر 1402 / سرپرست : سعید شکری

تمرین فنی و سنگنوردی پشت مله یکشنبه ۱۱ شهریور مطابق هر هفته انجام شد . این برنامه با حضور اقای هادی اسیابانی که سالهاست این تمرینات را با مسولیت پذیری سرپرستی ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام