تمرینات سنگنوردی

برنامه تمرین سنگنوردی پل دره نرگسی در تاریخ 19 آبان 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین فنی سنگنوردی پارک سایه در تاریخ 9 آبان 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین سنگ نوردی پارک سایه در تاریخ 17 خرداد 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

پانزدهمین برنامه تمرین سنگ نوردی سایه در تاریخ 15 اردیبهشت 1402 / سرپرست : هاشم انتظاری

🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅 ♦️ *اطلاعیه* *به اطلاع می رسانیم که چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۷ استثناً تمرین آموزش فنی رشته دره‌نوردی برگزار نمی‌گردد.* 🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام