تمرین باباکوهی

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 20 تیرماه 1403 / سرپرست : غلامعلی شکرو

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 19 تیرماه 1403 / سرپرست : احمد راجع

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 13 تیرماه 1403 / سرپرست : بهروز پایداری

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 6 تیرماه 1403 / سرپرست : بهروز پایداری

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 30 خردادماه 1403/ سرپرست : غلامعلی شکرو

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 23 خرداد ماه 1403 / سرپرست : غلامعلی شکرو

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 16 خرداد ماه 1403 / سرپرست : بهروز پایداری

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 9 خرداد ماه 1403 / سرپرست : بهروز پایداری

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 1 خرداد ماه 1403 / سرپرست : احمد راجع  

برنامه تمرین هفتگی باباکوهی در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : غلامعلی شکرو

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام