تمرین دراک

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 14 آبان 1402 / سرپرست : مسیح الله باقری

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 7 آبان 1402 / سرپرست : مسیح الله باقری

برنامه تمرین فنی دراک در تاریخ 7 آبان 1402 / سرپرست : ابوذر آسیابانی

برنامه تمرین فنی گرده دراک در تاریخ 30 مهر 1402 / سرپرست : صابر کشاورز

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 19 شهریور 1402 /  مسیر شماره 1 : کلبه سنگی / سرپرست : مسیح الله باقری

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 29 مرداد 1402 /  سرپرست : مسیح الله باقری

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 18 تیر 1402 / سرپرست : مسیح الله باقری

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام