تمرین هفتگی دراک

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 9 مهر 1402 / سرپرست : مسیح الله باقری

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 4 تیر 1402 / سرپرست : مسیح الله باقری

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 21 خرداد 1402 / سرپرست : مسیح الله باقری

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاربخ 17 اردیبهشت 1402 / سرپرست : میسیح الله باقری

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 17 اردیبهشت 1402 / سرپرست : مسیح الله باقری

یک شنبه ۷ دی ماه ساعت ۳ بعد از ظهر تعدادی از همنوردان به سرپرستی آقای باقری آماده تمرین شدند. جهت حفظ سلامت دوستان وجلوگیری از ابتلا به بیماری کرونا در ...

یکشنبه ۲ شهریور ماه راس ساعت ۱۸ از میدان احسان پیمایش را آغاز کردیم ، زیر درخت بلوط به دو تیم تقسیم شدیم، یک تیم به سرپرستی جناب آقای شکررو از مسیر پیچ موسوی ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام