تمرین هفتگی دراک

برنامه تمرین سنگنوردی دراک در تاریخ 13 تیرماه 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین هفتگی دراک مسیر خط الراس تا غدیریه در تاریخ 11 تیرماه 1403 / سرپرست : بهروز پایداری

برنامه صعود به قله دراک در تاریخ 4 تیرماه 1403 / سرپرست : غلامرضا علیپور

برنامه تمرین هفتگی دراک مسیر سه کاج تا غدیریه در تاریخ 4 تیرماه 1403 / سرپرست : زهره شریفی

برنامه صعود به قله دراک در تاریخ 28 خردادماه 1403/ سرپرست : غلامرضا علیپور

برنامه تمرین هفتگی دراک مسیر فنی گرده دراک در تاریخ 28 خردادماه 1403 / سرپرست : علی غلامزاده

برنامه تمرین هفتگی دراک مسیر سه کاج تا غدیریه در تاریخ 28 خردادماه 1403 / سرپرست : زهره شریفی

برنامه تمرین هفتگی دراک مسیر خط الراس تا غدیریه در تاریخ 28 خردادماه 1403 / سرپرست : عبدالرسول عباسی

برنامه تمرین سنگنوردی دراک در تاریخ 21 خرداد ماه 1403 / سرپرست : هاشم انتظاری

برنامه تمرین هفتگی دراک در تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1403 /سرپرست : احمد راجع

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام