تنگ فراشبندی

پیمایش تنگ فراشبندی     این برنامه باحضور 42 نفر از اعضاء طبیعت دوست برگزار گردید ، در ساعت 5:30 روز جمعه در میدان قصرالدشت تجمع کردیم   و توسط یک دستگاه ...

برنامه این هفته گروه  پیمایش تنگ فراشبندی یک روزه میباشد  ثبت نام تا چهارشنبه خانم آریانفر جهت شرکت در برنامه کلیه وسایل آب بندی شود و لباس اضافه همراه داشته ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام