تنگ فراشبندی یک روزه 91/6/31

برنامه این هفته گروه  پیمایش تنگ فراشبندی یک روزه میباشد

 ثبت نام تا چهارشنبه خانم آریانفر

جهت شرکت در برنامه کلیه وسایل آب بندی شود و لباس اضافه همراه داشته باشدید

حرکت ساعت 5 از ستاد یا 5:20 از فلکه قصردشت

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام