تنگ گمبیل

پنجشنبه 98/7/4 ساعت 14:30 از شیراز به سمت شهرستان سپیدان حرکت کردیم.

پیمایش تنگ زیبای گمبیل مدت زمان برنامه‌: یک و نیم روزه تاریخ اجرای برنامه: ۴ الی ۵ مهرماه سرپرست برنامه: سرکار خانم رضوانی ظرفیت برنامه محدود می‌باشد شرایط ...

مجری جلسه : آقای فرهاد آزادی زمان جلسه : ساعت ۲۰:۱۵ تا ۲۱:۳۰ ۱-صحبت های آقای عباس سعادت در مورد کارگروه کوه‍پیمایی باشگاه ۲-گزارش برنامه ی تنگ گمبیل به ...

تنگ گمبیل: حرکت 3 بعداز ظهر پنج شنبه مورخ 12 مرداد ماه 1391 ثبت نام هادی آسیابانی فنی دیواره استهبان: مسیراوراز ثبت نام ابوذر آسیابانی

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام