تورخانوادگی

با هماهنگی هایی که از قبل انجام شده بود  روز چهارشنبه با یکدستگاه اتوبوس ولوو از ابتدای خیابان  ابریشمی با 43 نفر شیراز را به سمت کویر مصر که در شمالی ترین ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام