دانش

معرفی چند کتاب که مطالعه آنها برای هوشمندی و افزایش دانش راهنمایان طبیعت گردی و کوهنوردی همنوردان توصیه میشود. کتاب کوه نوردی : تمرین و آماده سازی انگلیسی ...

خطر، جان گردشگران دره نوردی را تهدید میکند. ‌ بخش جستجو و نجات فدارسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی طی اطلاعیه ای هشدار داد: با توجه به بارش‌های اخیر در بهار سال ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام