ديواره رامجرد

مجری: سرکار خانم سارا فخار شروع جلسه: 18:30 جلسه هفتگي دوشنبه با حضور نایب رئیس باشگاه سرکار خانم زیبا محمدی و تعداد ي از اعضا باشگاه و اجراي خوب سرکارخانم ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام