گزارش جلسه باشگاه 97/11/15

مجری: سرکار خانم سارا فخار
شروع جلسه: 18:30

جلسه هفتگي دوشنبه با حضور نایب رئیس باشگاه سرکار خانم زیبا محمدی و تعداد ي از اعضا باشگاه و اجراي خوب سرکارخانم فخار،اعلام عناوين مراسم و با پخش سرود طبيعت دوست آغاز گرديد.
در ابتدا گزارشي از برنامه هاي اجرا شده ي عسلويه، صعود ديواره رامجرد، صعود زمستانه قله حوض دال، برنامه تنگ هايقر و برنامه دراك توسط همنوردان ارائه گرديد.
در ادامه به همنورداني كه در برنامه صعود زمستانه قله حوض دال دنا و ديواره رامجرد شركت داشتند توسط سرپرستان برنامه ها لوح اهدا گرديد.

جناب آقاي مصطفي رجبي صحبت هايي در مورد حادثه تنگ تامرادي و توصيه هاي  ایمن و فنی  را در مورد حجم و سردي آب در برنامه هاي آبي داشتند.

جناب اقای ميلاد كشاورزي در مورد پيشرفت باشگاه در صعودهاي زمستانه مطالبی را گفته و همچنين خبر از صعود زمستانه دماوند دادند.

جناب آقاي هاشم انتظاري از برنامه هاي سنگوردي پیشرو  و صعود ديواره ها هر دو هفته يكبارخبر دادنند  که در ادامه آقاي سعادت اضافه نمودنند شرط شرکت در این برنامه ها گذراندن دوره سنگنوردي مقدماتي مي باشد.

اين نشست با اعلام برنامه هاي آخر هفته توسط سرپرستان گرامی و اهدا جوايز هفتگي به صورت قرعه كشي بین همنورداني كه در برنامه هاي اجرا شده هفته گذشته حضور داشتند و ثبت نامشان از طريق پرتال انجام شده بود، پايان پذيرفت.

روابط عمومی باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز


profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام