صعودزمستانه

تعداد21 نفر از اعضاءگروه كوهنوردي طبيعت دوست شيراز كه شامل5 نفر از بانوان و16نفر از آقايان بودند به قصد صعودقله ريز بلند (برم فيروز ) در ساعت 6صبح روز جمعه ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام