صعودزمستانه برم فیروز 91/9/24

تعداد21 نفر از اعضاءگروه كوهنوردي طبيعت دوست شيراز كه شامل5 نفر از بانوان و16نفر از آقايان بودند به قصد صعودقله ريز بلند (برم فيروز ) در ساعت 6صبح روز جمعه 24/9/1391در ميدان قصر الدشت شيراز جمع شدند وبا يك دستگاه اتوبوس به سمت شهرستان سپيدان حركت كردند . گروه د رساعت  8:15 به شهر اردكان مركز شهرستان سپيدان رسيد ودر پارك اين شهر براي صرف صبحانه  توقف نمودند وپس از صرف صبحانه در ساعت 8:45 به سمت كوه برم فيروز حركت كردند وساعت 9:15  به روبروي پيست اسكي پولاد كف يعني ابتداي مسير كوه رسيدند .

((كوه برم فيروز كه در 90كيلومتري شمال غرب شيراز در شهرستان سپيدان واقع شده است ،در 14كيلومتري شمال شهر اردكان قرار دارد ودر 50كيلومتري جنوب شرق دنا مي باشد . بلند ترين قله اين كوه ريز بلند با ارتفاع 3720 متر از سطح دريا قرار دارد ودومين قله بلند استان فارس محسوب مي شود .))

گروه پس از آماده شدن در ساعت 9:30صعود خود را آغاز كرد . از ابتداي مسير حدود 20تا30سانتي متر برف به زمين نشسته بود ولي به علت سرماي منطقه برف تا حدي يخ زده بود .

گروه پس از 5/1ساعت كوه پيمايي در ساعت 11به درياچه برم فيروز كه در ارتفاع 3350متري از سطح دريا قرار دارد رسيد .درياچه كاملا يخ زده وپوشيده از برف شده بود. در كنار اين درياچه دو قله قراردارد ،كه يكي قله(( ريز بلند)) وديگري قله(( قلا گرد با ارتفاع 3650متر)) مي باشد .گروه پس از چند دقيقه استراحت به سمت شمال حركت كرد .پس از عبور از درياچه مسير كاملا يخ زده وباد سردي به وزيدن گرفته بود.

از اين قسمت مسيرشيب  كوه تند تر وشديد تر شد واعضاء با پا كوبي يخ وبرف به ادامه مسير پرداختند .در بسياري از قسمت ها براي ادامه صعود لازم به كلنگ بود كه اين كار توسط سرپرست ومسئول فني گروه انجام مي شد . گروه در ساعت 13به تيغه ايي كه به قله منتهي مي شد رسيدند، كه حدودا 20دقيقه تا قله فاصله داشت . تيغه كاملا يخ زده بود وباد بسيار سردي در اين منطقه مي وزيد .يكي از اعضاي گروه به علت يخ زدگي تيغه حدود 60متر به سمت پايين ليز خورد ويكي ديگر از اعضاء نيزبا چنين حادثه ايي روبرو شد كه سرپرست تيم بلا فاصله به كمك آنها رفت وخوشبختانه اتفاق خاصي براي اين دو نفر نيفتاد .پس از اين حادثه وبررسي مسير وتجهيزات افراد گروه ، سرپرست ومسئول فني گروه تصميم به برگشت گروه به سمت پايين گرفتند .مسير برگشت كه كاملا يخ زده بود با كلنگ توسط مسئول فني گروه آماده ، وسپس گروه به سمت پايين حركت مي كردند .در نزديكي درياچه سرپرست تيم با 2نفرديگراعضاءاز مسير ديگري به گروه پيوستند واستراحت كوتاهي در اين مكان نمودند وسپس به ادامه مسير پرداختند ودر ساعت 15:45به پايين كوه رسيدند وساعت 16منطقه را به سمت شيراز ترك كردند وساعت 18:30به شيراز رسيدند .

گزارش از : محمودرضاصادقی مهر

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام