صعودهای برون مرزی

به نام خداوند هستی بخش  مطابق برنامه ریزی های انجام شده توسط باشگاه طبیعت دوست شیراز و ثبت نام متقاضیان برنامه ، اعضای تیم پس از اجرای اردوهای انتخابی و ...

 از تمامی اعضایی که در سال ۹۸ صعود به قله دماوند و قله‌های برون مرزی داشتند تقاضا داریم نام،نام خانوادگی و کد ملی خود را همراه با ذکر نام فصل و جبهه‌ و قله‌ی ...

مهلت نهایی برای ارسال مدارک از سوی درخواست‌کنندگان صعودهای برون مرزی چهارشنبه، ۰۴ بهمن ۱۳۹۱ پیرو برگزاری جلسات کمیسیون صعودهای برون‌مرزی در تاریخ‌های ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام