صعود به قله

برنامه صعود به قله گاوه لان در استان کردستان در تاریخ 23 خرداد ماه 1403 / سرپرست : سعید شکری

اعضا تیم مطابق با برنامه ریزی انجام شده باشگاه در مورخ 13 اردیبهشت در ترمینال شیراز حاضر شده و به اتفاق 5 نفر از اعضا باشگاه راهی کرمان شده و شب را در منزل ...

برنامه صعود به قله داراب شاه از رشته کوه دالانکوه در استان اصفهان در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : عباس نوریان منش

برنامه صعود به قله دالانکوه در استان اصفهان در تاریخ 27 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : عباس نوریان منش

برنامه صعود به قله کمال در تاریخ 29 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : بهروز پایداری

برنامه صعود به قله اورین در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : سعید شکری

برنامه صعود به قله گلچین در تاریخ 13 الی 15 اردیبهشت 1403 / سرپرست : عباس نوریان منش

برنامه صعود به قله کهکستان در تاریخ 6 و 7 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : عباس نوریان منش

برنامه صعود به قله تاسک در تاریخ 31 فروردین 1403 / سرپرست : صابر کشاورز

برنامه صعود به قله خرمن کوه فسا در تاریخ 27 بهمن ماه 1402 / سرپرست : عبدالرسول عباسی

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام