صعود قله

صعود به قله قلات بزی در تاریخ 6 و 7 مهر 1402 / سرپرست : عباس نوریان منش

صعود به قلل کاسه خفر دنا در تاریخ 2 و 3 شهریور 1402 / (کاسه خفر شامل : لوکوره ، کل گردل ، هلی ، اشکفت ، تل گردل ) / سرپرست : عباس نوریان منش

صعود به قله قلات گرد منطقه برم فیروز در تاریخ 3 شهریور 1402 / سرپرست : فرشته هوشمند

اگر در جستجوی پروردگاری، پا در طبیعت بگذار باشگاه کوهنوردی و صعودهای ورزشی طبیعت دوست شیراز تاریخ اجرای برنامه : 10 الی 14 تیر 1400 ارتفاع قله : ۴۸۱۱ متر ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام