صندوق قرض الحسنه

مجری: سرکار خانم فخار ساعت شروع جلسه:19 ابتدا آقای صادقی مهر گزارش برنامه ی تمرینی قله ی دراک  روز یکشنبه خود را ارائه دادند. همچنین خانم یگانه جو گزارش خود ...

مجری جلسه : آقای فرهاد آزادی زمان جلسه : ساعت ۱۹:۵۰ الی ۲۱:۱۰ ۱- توضیحات آقای فرهاد آزادی در مورد برنامه های آتی گروه ۲-گزارش سرکار خانم آتنا عنبری در مورد ...

نام و نام خانوادگی:  سهراب جعفري تاریخ تولد : 1325 سابقه:   پيمانكار انبوه ساز  شرح زندگی و فعالیت های ورزشی : ایشان در سال 1368 به عضويت در گروه طبيعت دوست ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام