قرارگاه

مقدمه طنین آرام ضربان قلب آوای سلامتی است و در این میان می توان با ورزش شادابی و سلامت خود را حفظ کنیم. بدون شک کوهنوردی ورزشی مطرح و بسیار مفید طبیعی است که ...

روز جمعه 91/5/21 ساعت 17:00 ، 15 نفر از اعضای تیم فنی و تیم کوه نوردی طبیعت دوست با اتوبوس از ترمینال کاراندیش به سمت تهران حرکت کردیم اعضا در قرارگاه ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام