گزارش صعود قله علم کوه از مسیر سیاه سنگ91/5/21

روز جمعه 91/5/21 ساعت 17:00 ، 15 نفر از اعضای تیم فنی و تیم کوه نوردی طبیعت دوست با اتوبوس از ترمینال کاراندیش به سمت تهران

حرکت کردیم

اعضا در قرارگاه استراحتی داشته،نهار را میل نمودند ووسایل اضافی را

در قرارگاه جای نهادند . قرارگاه ونداربن با فضایی بزرگ ومجهز به چندین اتاق در دو طبقه پذیرای کوهنوردان میباشد، همچنین فضایی برای سنگ

سالن در این مکان در حال ساخت است. در ساعت 15:00 شروع پیمایش از محل قرارگاه آغاز شد

15 دقیقه بعد به محل گوسفند سرا در ارتفاع

2190 متری رسیدیم .در کنار مسیر حرکت دره ای بود که رودخانه در آن جریان داشت و گروه از سمت راست بالای دره حرکت میکرد. مسیر با شیب

ملایم را پیمودیم و پس از طی 300 متر به پل چوبی رسیدیم

 با توجه به خراب شدن مسیر راه توسط سیل این پل برای ادامه راه در نظر گرفته شده

بود که بعد از پل دو مسیر وجود داشت ، یکی مسیر سمت راست به طرف کالاهو و کلچاران. دیگری سمت چپ به سمت سرچال با راهی پا کوب و

شیبی تند که مسیر حرکت تیم بود. در ساعت 17:00 اعضا به محل سنگ کشتی رسیدند،استراحتی داشته وآب برداشتند.

 با گذر از کنگلک و لیزینک

در ساعت 19:45 به پناهگاه سرچال در ارتفاع 3720 متری رسیدیم. مسافت پیمایش شده در این نیم روز 7200 متر بود.ظرفیت پناه گاه سرچال 40

نفر است که در مواقع ضروری تا 100 نفر هم امکان حضور در این مکان را دارند.

روز یکشنبه 91/5/23ساعت 6 صبح  اعضای تیم کوهنوردی پیمایش خود را به سمت قله علم کوه آغاز کردند واعضای تیم فنی در محل پناهگاه باقی

ماندند تا در زمان مقرر ادامه برنامه خود  را داشته باشند.اعضای کوه پس از گذر از دامنه با شیبی تند وسپس گذر از گل سنگ هایی که در نزدیکی کاسه

مجاور سیاه سنگ حالت مورن داشت، در ساعت 7:40 صبح به ابتدای مسیر صعود از سمت سیاه سنگ رسیده ، در این محل وسایل اضافی کوله پشتی

را در محل به جا گذاشته تا در مسیر بازگشت آنها رابردارند

در ادامه از کاسه ای پوشیده از برف یخ زده با نیم کرامپون حرکت کردیم سپس با گذر از

شیبی تند و مسیر گل سنگی ومسیرهای دست به سنگ به خط راس رسیدیم. در ساعت 10:40 در محل جان پناه فلزی در امتداد خط راس بودیم که افراد

کوله پشتی های خود را در این مکان گذاشته و رهسپارصعود قله شدیم

تیم به اشتباه مسیر شاخک را صعود کرده که در نهایت به قله نادرستی رسیدیم .راه صحیح صعود به قله کمی بعد از جان پناه ، مسیری پاکوب با شیب

تند است که به سمت تلاقی راه پاکوب که از مسیر حصار چال ادامه دارد، می باشد. بعد از اصلاح مسیر با صرف زمانی حدود 40 دقیقه در ساعت

13:15 به قله اصلی رسیدیم که بعد از گرفتن عکس در مسیر بازگشت در ساعت 15:00 به جان پناه فلزی رسیدیم

نهار را میل نموده، کوله ها را

برداشتیم .محلی که برای شب مانی در نظر گرفته شده بود  حدود یک ساعت با کاسه سنگی فاصله داشت که محلی مناسب از نظر دیده بانی روی افراد

در حال صعود دیواره و گرده بود. ارتفاع این مکان 4200 مترمیباشد. گروه های مختلفی از شهرهای ایران در این مکان کمپ زده بودند .

مسافت پیموده شده در این روز 9100 متر بود.

محلی که برای شب مانی در نظر گرفته شده بود  حدود یک ساعت با کاسه سنگی فاصله داشت که محلی مناسب از نظر دیده بانی روی افراد

در حال صعود دیواره و گرده بود. ارتفاع این مکان 4200 مترمیباشد. گروه های مختلفی از شهرهای ایران در این مکان کمپ زده بودند .

مسافت پیموده شده در این روز 9100 متر بود.

روز دوشنبه 91/5/24 اعضا تیم کوهنوردی برای حمایت از اعضا تیم فنی در محل باقی ماندند.

روز سه شنبه 91/5/25 ساعت 6:30 صبح حرکت به سمت قرارگاه ونداربن را شروع کردیم . تیم در ساعت 8:25 به پناهگاه سرچال رسید، توقفی

 30 دقیقه ای برای صرف صبحانه داشتیم ودر ساعت 10:00 به محل سنگ کشتی رسیدیم .سپس در ساعت 10:25 به محل پل چوبی رسیده و در

نهایت ساعت 11:45 در محل پناهگاه ونداربن بودیم.

گزارش از: یاسمین کاوسی

نظر دهید

پاسخ دهید

اشتراک گذاری...
 |   |   |   |   |   | 

Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
بازیابی رمز عبور