قلات شیراز

برنامه پیمایش قلات در تاریخ 7 مهر 1402 / سرپرست : جواد گیلر

برنامه پیمایش نیمروزه قلات در تاریخ 17 شهریور 1402 /  سرپرست : جواد گیلر

برنامه پیمایش قلات در تاریخ 20 مرداد 1402 / سرپرست : جواد گیلر

برنامه پیمایش قلات در تاریخ 23 تیر 1402 / سرپرست : جواد گیلر

برنامه پیمایش قلات در تاریخ 16 تیر 1402 / سرپرست : جواد گیلر

برنامه پیمایش قلات در تاریخ 9 تیر 1402 / سرپرست : جواد گیلر

برنامه پیمایش قلات در تاریخ 2 تیر 1402 / سرپرست : جواد گیلر

برنامه پیمایش نیمروزه قلات در تاریخ 19 خرداد 1402 /  سرپرست : علی محمد کاوه

برنامه پیمایش نیمروزه قلات در تاریخ 5 خرداد 1402 / سرپرست : علی محمد کاوه

برنامه پیمایش نیمروزه قلات در تاریخ 29 اردیبهشت ماه 1402 / سرپرست : جواد گیلر

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام