قلات

برنامه پیمایش نیمروزه قلات در تاریخ 18 خرداد ماه 1403 / سرپرست : جواد گیلر

برنامه پیمایش نیمروزه قلات در تاریخ 11 خردادماه 1403 / سرپرست : جواد گیلر

برنامه پیمایش نیمروزه قلات در تاریخ 21 اردیبهشت ماه 1403 / سرپرست : علی محمد کاوه

برنامه پیمایش دم بیدی قلات در تاریخ 31 فروردین ماه 1403 / سرپرست : جواد گیلر

پیمایش قلات در تاریخ 12 آبان 1402 / سرپرست : جواد گیلر

برنامه پیمایش نیمروزه قلات در تاریخ 31 شهریور 1402 / سرپرست : جواد گیلر

برنامه پیمایش نیمروزه قلات در تاریخ 24 شهریور 1402 / سرپرست : جواد گیلر

پیمایش نیمروزه قلات در تاریخ 10 شهریور 1402 / سرپرست : جواد گیلر

پیمایش نیم روزه دره بید قلات در تاریخ 15 اردیبهشت 1402 / سرپرست : محمد علی کاوه

به سرپرستی جناب آقای گیلر ساعت و محل تجمع : ۶ صبح میدان قصر دشت ساعت ۶ صبح روز جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ از میدان قصر دشت با تعدادی وسیله شخصی به اتفاق ۱۴ نفر از ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام