قله بیژن ۲

برنامه صعود به قله بیژن دو در تاریخ 25 خردادماه 1403 / سرپرست : عباس نوریان منش

برنامه صعود به قلل حوض دال و بیژن در تاریخ 3 و 4 خرداد ماه 1403 / سرپرست : عبدالرسول عباسی

بنام خداوند هستی بخش     کوهنورد که باشی، آنچه برای دیگران سختی و مشقت است برای تو تفریح است. با سلام گزارش صعود سرعتي قله هاي حوض دال ...

گزارش پيمايش بخشي از خط الراس مركزي دنا ۱۲ و ۱۳ تیر ۱۳۹9 دنا رشته کوهی است به طول ۹۰ کیلومتر که ما بین استان های فارس، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان واقع شده ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام