قله دراک

برنامه این هفته گروه قله دراک از مسیر کارخانه سیمان سرپرست برنامه: مسیح الله باقری ثبت نام : تا چهارشنبه ساعت 21 با آقای کاویانی 09171110959 حرکت : ساعت 6 ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام