تگ: پارک نماز

لطفا به تغییر ساعت تمرینات سنگنوردی و دره نوردی پارک نماز به سرپرستی آقای انتظاری توجه فرمایید. زین پس این تمرینات در تمامی فصول راس ساعت ۱۳:۳٠ برگزار خواهد ...

به اطلاع شرکت کنندگان برنامه تمرینی پارک نماز می رساند که این هفته استثنائا این برنامه  تمرینی برگزار نخواهد شد.

برنامه فنی پارک نماز در اسفند ماه 97

Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
بازیابی رمز عبور