پارک نماز

لطفا به تغییر ساعت تمرینات سنگنوردی و دره نوردی پارک نماز به سرپرستی آقای انتظاری توجه فرمایید. زین پس این تمرینات در تمامی فصول راس ساعت ۱۳:۳٠ برگزار خواهد ...

به اطلاع شرکت کنندگان برنامه تمرینی پارک نماز می رساند که این هفته استثنائا این برنامه  تمرینی برگزار نخواهد شد.

      سرپرست و مربی : جناب اقای هاشم انتظاری

برنامه فنی پارک نماز در اسفند ماه 97

 تمرینات فنی پارک نماز در یک ماه گذشته  

      تمرین پارک نماز در ساعت 13:30 با تعداد 11نفر ( سه نفر بانوان و هشت نفر آقایان ) آغاز گردید ،

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام