پراو

مجری جلسه : آقای فرهاد آزادی مدت زمان جلسه : ساعت ۲۰:۱۵ لغایت ۲۱:۳۵ ۱-گزارش برنامه ی شش روزه ی منطقه ی تالش به سرپرستی آقای فرهاد آزادی ( ۱۳ تا ۱۸ خرداد ماه ) ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام