گزارش جلسه باشگاه 97/3/28

مجری جلسه : آقای فرهاد آزادی

مدت زمان جلسه : ساعت ۲۰:۱۵ لغایت ۲۱:۳۵

۱-گزارش برنامه ی شش روزه ی منطقه ی تالش به سرپرستی آقای فرهاد آزادی ( ۱۳ تا ۱۸ خرداد ماه ) توسط آقای امین سیفی

۲-گزارش صعود به سه قله ی کان صیفی و پراو و یخچال بام استان های همدان و کرمانشاه و ایلام به سرپرستی آقای بهروز پایداری ( ۱۳ تا ۱۸ خرداد ماه ) توسط خانم نازی یگانه جو

۳- خواندن قطعه شعر زیبایی توسط خانم بذرافشان

۴- اهدای لوح به شرکت کنندگان برنامه ی صعود به ۳ قله ی غرب کشور

۵- صحبت های آقای فرهاد آزادی پیرامون برنامه ی فنی عمومی پایان هفته و تقویم چهارماهه ی دوم باشگاه

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام