پیمایش قلات

برنامه پیمایش نیمروزه قلات ، چشمه شیری در تاریخ 13 بهمن 1402 / سرپرست : جواد گیلر

برنامه پیمایش قلات همراه با پاکسازی طبیعت در تاریخ 19 آبان 1402 / سرپرست : جواد گیلر

 پیمایش قلات در تاریخ 28 مهر 1402 / سرپرست : جواد گیلر  

برنامه پیمایش قلات در تاریخ 14 مهر 1402 / سرپرست : جواد گیلر

برنامه پیمایش قلات در تاریخ 7 مهر 1402 / سرپرست : جواد گیلر

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام