کاسه تراشان

طبق تقویم برنامه برای  13و14 مهرماه برنامه 1.5 روزه کاسه تراشان داراب را داشتیم . ساعت 15 فلکه ولی عصر جمع شده و با اتوبوس آقای مصطفی اکبرپور همنورد و پیشکسوت ...

دربرنامه این هفته کاسه تراشان داراب می باشد حرکت ساعت 3 بعدازظهر روز پنجشنبه از میدان ولیعصر  ثبت نام تا چهارشنبه ساعت 20 با آقای هادی آسیابانی مشخصات منطقه: ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام