کان صیفی

مجری جلسه : آقای فرهاد آزادی مدت زمان جلسه : ساعت ۲۰:۱۵ لغایت ۲۱:۳۵ ۱-گزارش برنامه ی شش روزه ی منطقه ی تالش به سرپرستی آقای فرهاد آزادی ( ۱۳ تا ۱۸ خرداد ماه ) ...

مجری برنامه : خانم زیبا محمدی زمان جلسه : ۱۹:۲۰ تا ۲۰:۳۵ ۱- گزارش صعود مستقل خانم آتنا عنبری به چکاد کان صیفی ۲- گزارش برنامه ی کوه سرخ ( ۲۰ بهمن ) توسط ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام