کوله سنگین

پیمایش تنگ زیبای گمبیل مدت زمان برنامه‌: یک و نیم روزه تاریخ اجرای برنامه: ۴ الی ۵ مهرماه سرپرست برنامه: سرکار خانم رضوانی ظرفیت برنامه محدود می‌باشد شرایط ...

 روز چهارشنبه 14 تیر ماه 1391 ساعت 19:30 تعداد 28 نفر از اعضاء گروه طبیعت دوست 10 نفر بانوان و 18 نفر آقایان از فلکه قصردشت به سمت استان اصفهان شهرستان ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام