کویریزد

جلسه هفتگي دوشنبه با حضور تعداد ي از  اعضا باشگاه و دعوت از مسئولين كارگروه ها بر گزار گرديد. اين نشست با اعلام عناوين مراسم آغاز گرديد. در ابتدا گزارشي از ...

نام و نام خانوادگی: مهناز طایی صفت  تاریخ تولد :1335سابقه:  بازنشسته پتروشیمی  شرح زندگی و فعالیت های ورزشی : باعث خوشحالی و افتخار ماست که بانوانی را در گروه ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام