گزارش جلسه باشگاه 97/10/24

جلسه هفتگي دوشنبه با حضور تعداد ي از  اعضا باشگاه و دعوت از مسئولين كارگروه ها بر گزار گرديد. اين نشست با اعلام عناوين مراسم آغاز گرديد.

در ابتدا گزارشي از برنامه هاي انجام شده ي آخر هفته و تمرين هاي هفتگي ارائه گرديد.

همچنين در اين جلسه از آقاي صالحي  نفر اول  مسابقات  اسكاي رانينگ كوير يزد تقدير به عمل آمد.

در اين نشست  جناب آقاي اكبر  ابراهيمي مديريت باشگاه ضمن تقديم احكام كارگروه ها، حمايت كليه اعضا جهت پيشرفت باشگاه را خواستار شدند.

اين نشست با اعلام برنامه هاي پيش رو آخر هفته توسط سر پرست برنامه ها پايان پذيرفت.

روابط عمومی باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز


 

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام