کویر مصر

با هماهنگی هایی که از قبل انجام شده بود  روز چهارشنبه با یکدستگاه اتوبوس ولوو از ابتدای خیابان  ابریشمی با 43 نفر شیراز را به سمت کویر مصر که در شمالی ترین ...

برنامه این هفته گروه: تور خانوادگی کویرمصر ثبت نام با آقای علمدار09171133757 روز شمار: چهارشنبه بعدازظهر حرکت ازشیراز پنج شنبه صبح اغاز پیمایش در کویر ...

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام