استقبال از تیم هیمالیانوردی91/8/5

به دلیل بازگشت آقای فرشاد اخترکاویان و عباس ارجمند از هیمالیا برنامه هزار کرمان در این هفته کنسل و به هفته آینده موکول می گردد.

وروز جمعه ساعت 4 بامداد مورخ91/8/5تیمی از اعضاء طبیعت دوست جهت استقبال از این دو همنورد به فرودگاه شهید دستغیب می روند.

profile avatar
نظر دهید

پاسخ دهید

باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز
Logo
ثبت حساب جدید
ثبت نام تنها برای اعضای باشگاه کوهنوردی طبیعت دوست مجاز می باشد.
لیست ثبت نام